Vallási közösségek az írott sajtóban

Posted By on April 6, 2010

 

Itt a kiadó honlapján: http://www2.u-szeged.hu/jatepress/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=376&category_id=44&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=34

 

A könyv itt olvasható: VallasSajto

A könyv a tartalomelemzés modern irányzatának nyomvonalán, kvantitatív és kvalitatív elemzésekkel mutatja be, hogy a magyar nyomtatott sajtóban hogyan jelennek meg a hazai vallási közösségek. A két szerző részletesen elemzi, hogy mely egyházakkal, felekezetekkel, közösségekkel foglalkoznak az újságok, mit tartanak velük kapcsolatban érdeklődésre számot tartó témának. A könyv második részében három politikai napilap (a Népszabadság, a Magyar Nemzet és a Magyar Hírlap) három évfolyamában nyomon követik a vallási témák előbukkanását, gyakorisági mutatóit és politikai meghatározottságait. Rávilágítanak arra, hogy mely tartalmi dimenziókkal kapcsolatban emlegetik a „történelmi” és a „kisegyházakat”, és a különböző lapok milyen jelentésmezővel tárgyalják a „szekta” szó fogalmi tartalmát. Szemléletes módszerekkel, elemzésekkel teszik nyilvánvalóvá, hogy a különböző lapok a politikai hovatartozásuk mentén nemcsak másként beszélnek ezekről a témákról, de még a kulcsszavak jelentéseit és konnotációit is különbözőképpen határozzák meg. A könyv a harmadik részben a Hit Gyülekezetének kapcsolatait és értelmezési terét vizsgálja a hívők és a kívülállók szemszögéből. A könyv különösen alkalmas példatár a tartalomelemzés oktatására, és megtanít a vallási témák médiajelenlétének értelmezésére.

About the author

Comments

Leave a Reply

Please note: Comment moderation is currently enabled so there will be a delay between when you post your comment and when it shows up. Patience is a virtue; there is no need to re-submit your comment.

You must be logged in to post a comment.