A Maxqda szövegelemző programról gyorsan, röviden

| April 14, 2010

      a maxqda szövegelemzo program

A kvalitatív és a kvantitatív módszer

| April 7, 2010

Többen kérték, bár “hivatalos publikációmban” nem jelent meg,  csak az értekezésem részeként, úgyhogy úgy döntöttem, közzé teszem a kvalitatív és kvantitatív módszerről összeállított rövid összefoglalómat, összehasonlító táblázatomat. Több hasonló ilyen táblázat létezik, ez a saját összeállításom az olvasott szakirodalmak alapján. Akkor még nem láttam ilyen táblázatot, de úgy vélem, az esetleges hiányosságai ellenére, talán jól átláthatók [...]

Ami az illetvét illeti

| April 6, 2010

Ami az illetvét illeti. In: Stílus és anyanyelv. Szerk. Galgóczi László – Vass László. Szeged, JGYF Kiadó. 2004. p.55-75 az illetve kötőszó illetve A tanulmány az illetve szó korai nyelvemlékekben való előfordulásáról ír, napjainkban való használatáról, az előbbi és utóbbi jelentéstartományairól, ennek helyesírási vonatkozásáról, és fordítási nehézségeiről.

Internet, nyelvhasználat és dzsenderkutatás

| April 2, 2010

Juhász Valéria: Internet és dzsenderkutatás. In: Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények Miskolci Egyetem 2007/2. http://oldwww.uni-miskolc.hu/uni/res/kozlemenyek/2007nyelv/juhasz.pdf Rövid összefoglalója néhány internetes genderkutatásnak. (A gender magyar  terminológiája kialakulóban van, ezért írása, helyesírása, összetételekben való előfordulása még ingadozik.) internet, nyelvhasználat, dzsender/genderkutatas

Egy internetes honlap,az iwiw szegedi felhasználóinak szociolingvisztikai vizsgálata, különös tekintettel a nemre és a korra

| March 1, 2010

Juhász Valéria: Egy internetes honlap, az iwiw szegedi felhasználóinak szociolingvisztikai vizsgálata, különös tekintettel a nemre és a korra. In: Modern nyelvoktatás 2008. április www.tintakiado.hu/book_detail.php?id=176