Juhász Valéria: A literációs tudatosság kialakulása az olvasástanulás előtt

| April 5, 2018

pdf Juhász Valéria literációs tudatosság kialakulása az olvasástanulás előtt Juhász Valéria A literációs tudatosság kialakulása az olvasástanulás előtt (Megjelent: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 2017. 26. 12. 38–44.)   Az írott nyelvhasználat megfelelő szintű elsajátítása nélkülözhetetlen a tanulási képességek kibontakoztatásához, működtetéséhez, illetve fejlődéséhez, azaz az írásbeliség ismerete minden további tanulás alapja. Az iskolai teljesítményekre azonban jelentős hatást gyakorol az [...]

Juhász Valéria – Kálló Veronika: Fonológiai tudatosságot alapozó szókincsfejlesztő feladatsor – Játéksor az m fonémára 5-6 éveseknek óvodai foglalkozásra

| November 28, 2017

  Megjelent: Fejlesztő Pedagógia 2017. 28. 3–6. 164–175. o. cikk: Juhasz-Kallo fonologiai tudatossag fejlesztese-szokincsnovelesel m-re

Literátusember-nevelés

| February 23, 2015

2015. január 22-e és 25-e között rendezték meg Koppenhágában a Nemzetközi Olvasástársaság (International Reading Association) bizottsági ülését, amelyen idén 30 ország képviselője jelent meg. A háromnapos konferencia egyik legfontosabb mozzanata az volt, hogy az olvasáskutatások széles körű és komplex megközelítésének kifejezésére a társaság nevet változtatott. Az olvasás szót a literációval váltották föl, a szervezet új [...]

Esélyegyenlőség az oktatásban: az inkluzív oktatási rendszer a párbeszéd iskolája

| July 9, 2014

„Az a vágy, hogy valahová tartozzunk, részt vegyünk a dolgokban, vagy hogy egy közösségbe tartozzunk, alapvető emberi szükséglet. Ez az egyik alapelve a demokráciánknak. Mindannyiunknak ugyanarra van szüksége: szeretnénk, ha szeretnének, ha lennének barátaink, szeretnénk érezni, hogy hasznos tagjai vagyunk a családunknak, közösségünknek…. Úgy tanuljuk megérteni a másik látásmódját és szempontjait, ha kapcsolatban vagyunk vele. [...]

Egy internetes honlap, az iwiw szegedi felhasználóinak szociolingvisztikai vizsgálata, különös tekintettel a nemre és a korra

| January 23, 2013

juhaszvaleria2007dissz (2)  

Társadalmi nem és nyelvhasználat 1. kötet

| October 2, 2011

Megjelent: Juhász Valéria-Kegyesné Szekeres Erika (szerk.) Társadalmi nem és nyelvhasználat 1. Válogatott szemelvények az angol és a német szakirodalomból. Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 2011. Kapható a jegyzetboltunkban, illetve innen rendelhető: http://www.kiado.jgypk.u-szeged.hu/ http://www.kiado.jgypk.u-szeged.hu/new/html/tarsadalmi_nyelvhasznalat.htm Tartalom:

A magyarországi középiskolás magyar nyelv tankönyvek tematikájának alkalmazott nyelvészeti (ANY) korszerűsége/telítettsége.

| August 8, 2010

A tanulmány azt nézi meg, hogy Magyarországon hogy is áll az alkalmazott nyelvészet tanítása és kutatása, milyen korszerűek a középiskolás tankönyvek, milyen módszerekkel dolgoznak, mennyire építenek a középiskolások meglévő ismereteire (például a számítógép közvetítette kommunikáció területén), hogy még mindig él és virágzik a preskriptív nyelvszemlélet az olyan feladatmegfogalmazásokban, mint, hogy Milyen káros nyelvi jelenségekre figyelsz [...]

Társadalmi nem és nyelvhasználat különbségei a háziállatok megnevezésében egy internetes honlap, az iwiw adatlapja alapján. In: Új utakon a pedagógusképző kar SZTE JGYPK Tudományos és művészeti műhelymunkák 2007-es konferencia. 2009.

| May 10, 2010

A férfiak számára fontosabb a fajta-megnevezés? A nők többször utalnak háziállataikra az állat nevének kimondásával? A halakat milyen neveket kapnak? Ki asszociál az állat szóra hamarabb, a férfi vagy a nő? Ilyen kérdésekre válaszol a tanulmány az iwiw adatllapjáról származó 1000 felhasználótól gyűjtött valós adat kvantitatív és kvalitatív elemzésével. haziallatok megnevezesei

Az azonnali üzenetküldő (IM) rendszerekről és az üzenetküldések néhány diskurzussajátosságáról.

| May 5, 2010

Az Im rendszerekrol es egyeb sajátossagairol

Az azonnali üzenetküldések diskurzusszerveződésének sajátosságai

| May 5, 2010

az IM-ek diskurzusszervezodeseinek jellemzoi