Juhász Valéria – Kegyesné Szekeres Erika: Társadalmi nem és nyelvhasználat 3. Szeged, JGYF Kiadó. 2015.

| March 18, 2015

Tartalomjegyzék Előszó. Társadalmi nem és nyelvhasználat újabb színtereken …  7 Louise Grisoni — Mick Beeby: Vezetés, társadalmi nem és értelmezés …  9 Meredith Marra — Bernadette Vine — Janet Holmes: Hősök, apák és haverok:  férfi vezetői stílusok a munkahelyen … 26 Deborah Tannen: Közvetettség a munkahelyen … 37 Debra L. Roter — Judith A. Hall: Az orvos neme és a betegközpontú  kommunikáció … [...]

Társadalmi nem és nyelvhasználat 1. kötet

| October 2, 2011

Megjelent: Juhász Valéria-Kegyesné Szekeres Erika (szerk.) Társadalmi nem és nyelvhasználat 1. Válogatott szemelvények az angol és a német szakirodalomból. Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 2011. Kapható a jegyzetboltunkban, illetve innen rendelhető: http://www.kiado.jgypk.u-szeged.hu/ http://www.kiado.jgypk.u-szeged.hu/new/html/tarsadalmi_nyelvhasznalat.htm Tartalom:

Vallási közösségek az írott sajtóban

| April 6, 2010

  Itt a kiadó honlapján: http://www2.u-szeged.hu/jatepress/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=376&category_id=44&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=34   A könyv itt olvasható: VallasSajto A könyv a tartalomelemzés modern irányzatának nyomvonalán, kvantitatív és kvalitatív elemzésekkel mutatja be, hogy a magyar nyomtatott sajtóban hogyan jelennek meg a hazai vallási közösségek. A két szerző részletesen elemzi, hogy mely egyházakkal, felekezetekkel, közösségekkel foglalkoznak az újságok, mit tartanak velük kapcsolatban érdeklődésre [...]