Be the Best 3.

| March 18, 2015

http://www.mozaik.info.hu/Homepage/Mozaportal/MPcont.php?bid=MS-3757

Juhász Valéria – Kegyesné Szekeres Erika: Társadalmi nem és nyelvhasználat 3. Szeged, JGYF Kiadó. 2015.

| March 18, 2015

Tartalomjegyzék Előszó. Társadalmi nem és nyelvhasználat újabb színtereken …  7 Louise Grisoni — Mick Beeby: Vezetés, társadalmi nem és értelmezés …  9 Meredith Marra — Bernadette Vine — Janet Holmes: Hősök, apák és haverok:  férfi vezetői stílusok a munkahelyen … 26 Deborah Tannen: Közvetettség a munkahelyen … 37 Debra L. Roter — Judith A. Hall: Az orvos neme és a betegközpontú  kommunikáció … [...]

Recenzió a Társadalmi nem és nyelvhasználat 2. című kötetről

| February 21, 2015

2013-ban jelent meg a Társadalmi nem és nyelvhasználat második része, amely az első kötet koncepciójához hasonlóan vezető angolszász és német kutatók tanulmányait tartalmazza. Mindkettőben először elméleti jellegű tanulmányokat olvashatunk, amelyek bemutatják a nemek nyelvhasználatával kapcsolatos teóriákat. A tanulmányok nem hagynak kétséget afelől, hogy a gender nem egy állandóan megjelenő entitása az individuumoknak, hanem interakciókban létrejövő [...]

Marlo Morgan: Vidd hírét az Igazaknak

| July 30, 2014

„E törzs számára az élet, a létezés egyenlő a  mozgással, a haladással, a változással. Eleven és holt időben gondolkodnak. Az emberek akkor holtak, amikor mérgesek, csalódottak, sajnálják magukat vagy félnek valamitől. A létezés nem azonos az élettel. Csupán azt jelzi a többieknek, hogy készen áll-e már a test az eltemettetésre, vagy sem. Mindazonáltal nem minden [...]

Recenziók a Társadalmi nem és nyelvhasználat című kötetről

| September 22, 2012

Csatlós Krisztina recenziója. Megjelent a Modern Nyelvoktatás 2012./3. szám 78-83. “A kötet tizenhat, eredetileg angol vagy német nyelven kiadott, társadalmi nyelvvel foglalko­zó tanulmány magyar fordítását adja közre. Két kötetből álló sorozat első részeként jelent meg, folyamatban van a második kötet szer­kesztése. A tanulmányok bemutatják a gender­nyelvészet kialakulását, fejlődését és elméleti hátterét. Mit értünk gender alatt? [...]

Be the Best 2

| April 24, 2012

Megjelent a Be the Best 2. része Ez főként hatodikosoknak szól, illetve idősebbeknek, mert a benne található angol szókincs a hatodikos tantárgyakra épül: művészettöri, töri, matek, informatika, természettudományok, könyvtárhasználat stb. http://www.mozaik.info.hu/Homepage/Mozaportal/MPcont.php?bid=MS-3756  

Társadalmi nem és nyelvhasználat 1. kötet

| October 2, 2011

Megjelent: Juhász Valéria-Kegyesné Szekeres Erika (szerk.) Társadalmi nem és nyelvhasználat 1. Válogatott szemelvények az angol és a német szakirodalomból. Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 2011. Kapható a jegyzetboltunkban, illetve innen rendelhető: http://www.kiado.jgypk.u-szeged.hu/ http://www.kiado.jgypk.u-szeged.hu/new/html/tarsadalmi_nyelvhasznalat.htm Tartalom:

Vallási közösségek az írott sajtóban

| April 6, 2010

  Itt a kiadó honlapján: http://www2.u-szeged.hu/jatepress/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=376&category_id=44&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=34   A könyv itt olvasható: VallasSajto A könyv a tartalomelemzés modern irányzatának nyomvonalán, kvantitatív és kvalitatív elemzésekkel mutatja be, hogy a magyar nyomtatott sajtóban hogyan jelennek meg a hazai vallási közösségek. A két szerző részletesen elemzi, hogy mely egyházakkal, felekezetekkel, közösségekkel foglalkoznak az újságok, mit tartanak velük kapcsolatban érdeklődésre [...]

Be the Best 1

| April 2, 2010

  A Be the Best sorozat első tagja egy tantárgyközi angol nyelvű munkafüzet, ami a magyarul meglévő általános műveltségi terültekhez tartozó szókincset építi be a nyelvtanuló szókészletébe, hogy idegen nyelven is el tudja mondani, amit magyarul tanul az iskolában történelemből, matematikából, informatikából, művészettörténetből, geometriából és a természettudományokból. A munkafüzet nemcsak küllemében esztétikus, köszönhetően a szerkesztőknek, [...]