Juhász Valéria – Kegyesné Szekeres Erika: Társadalmi nem és nyelvhasználat 3. Szeged, JGYF Kiadó. 2015.

| March 18, 2015

Tartalomjegyzék Előszó. Társadalmi nem és nyelvhasználat újabb színtereken …  7 Louise Grisoni — Mick Beeby: Vezetés, társadalmi nem és értelmezés …  9 Meredith Marra — Bernadette Vine — Janet Holmes: Hősök, apák és haverok:  férfi vezetői stílusok a munkahelyen … 26 Deborah Tannen: Közvetettség a munkahelyen … 37 Debra L. Roter — Judith A. Hall: Az orvos neme és a betegközpontú  kommunikáció … [...]

Egy internetes honlap, az iwiw szegedi felhasználóinak szociolingvisztikai vizsgálata, különös tekintettel a nemre és a korra

| January 23, 2013

juhaszvaleria2007dissz (2)  

Társadalmi nem és nyelvhasználat 1. kötet

| October 2, 2011

Megjelent: Juhász Valéria-Kegyesné Szekeres Erika (szerk.) Társadalmi nem és nyelvhasználat 1. Válogatott szemelvények az angol és a német szakirodalomból. Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 2011. Kapható a jegyzetboltunkban, illetve innen rendelhető: http://www.kiado.jgypk.u-szeged.hu/ http://www.kiado.jgypk.u-szeged.hu/new/html/tarsadalmi_nyelvhasznalat.htm Tartalom:

Az identitás genderkonstrukciós összetevői az iwiw adatlapján található énbemutatások alapján

| August 8, 2010

A tanulmány arról szól, hogy a nők és a férfiak az iwiwen milyen bemutatkozásokat használnak a profiladatlapjaikon. Az eredmények közül az 1000 felhasználót tekintve számos dolog több véletlen egybeesésénél, azaz szignifikáns jellemzőnek mutatkozott. A nők és a férfiak munkafogalma a fennálló társadalmi rend egyenlőtlenségeit természetes felosztásként veszik.  A férfiaknak munka a gyereknevelés, a nőknek pedig [...]

Internet, nyelvhasználat és dzsenderkutatás

| April 2, 2010

Juhász Valéria: Internet és dzsenderkutatás. In: Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények Miskolci Egyetem 2007/2. http://oldwww.uni-miskolc.hu/uni/res/kozlemenyek/2007nyelv/juhasz.pdf Rövid összefoglalója néhány internetes genderkutatásnak. (A gender magyar  terminológiája kialakulóban van, ezért írása, helyesírása, összetételekben való előfordulása még ingadozik.) internet, nyelvhasználat, dzsender/genderkutatas