Recenziók a Társadalmi nem és nyelvhasználat című kötetről

Posted By on September 22, 2012

Csatlós Krisztina recenziója. Megjelent a Modern Nyelvoktatás 2012./3. szám 78-83.

“A kötet tizenhat, eredetileg angol vagy német nyelven kiadott, társadalmi nyelvvel foglalko­zó tanulmány magyar fordítását adja közre.
Két kötetből álló sorozat első részeként jelent meg, folyamatban van a második kötet szer­kesztése. A tanulmányok bemutatják a gender­nyelvészet kialakulását, fejlődését és elméleti hátterét.
Mit értünk gender alatt? …” tovább: rec tm csatlos

Klippel Rita recenziója Megjelent: Simon Orsolya-Szabó Dániel (szerk.) 2011. Alkalmazott nyelvészet hallgatói, oktatói szemmel. Tinta Könyvkiadó 177-178

“A Juhász Valéria és Kegyesné Szekeres Erika által szerkesztett könyv egy szöveggyűj­temény, válogatás angol és német genderkutatások szakirodalmaiból. A kötetben olyan tanulmányok fordításai kaptak helyet, melyek bemutatják a nyelvészeti genderkutatások, a genderlingvisztika kialakulását és fejlődését. Az összegyűjtött szövegek alapján átfogó képet kaphatunk a társadalmi nemek nyelvhasználatával foglalkozó kutatások eredmé­nyeiről, mely képet a kötet később megjelenő második része tesz majd teljesebbé.
A kötet célja, hogy egybegyűjtse a nemzetközileg is elismert szerzők tanulmányait, elérhetővé tegye magyar nyelven a genderkutatással foglalkozók számára, valamint bő­vítse a felsőoktatásban meghirdetett, a társadalmi nemek témaköreit felölelő kurzusok tematikáját. A tanulmányok a genderlingvisztika módszertanába is betekintést nyújtanak, mintául szolgálhatnak, ösztönzőleg hathatnak a hazai kutatók számára. ” tovább: klippel rita rec

 

About the author

Comments

Leave a Reply

Please note: Comment moderation is currently enabled so there will be a delay between when you post your comment and when it shows up. Patience is a virtue; there is no need to re-submit your comment.

You must be logged in to post a comment.