A diszlexiások idegennyelv-tanításáról

Posted By on April 4, 2011

A “diszes” gyerekek normális gyerekek, és sokat küzdenek. Nemcsak a gyógypedagógusok feladata a segítésük….

Új Pedagógia Szemléből egy cikkből részletek:

“Fontos a „lelki megtámogatás”(E5/1), „hogy elhiggye magáról, ő is képes rá” (E5/3), vagy ahogyan egy másik tanár fogalmazott: „mert előbb le kell róluk simogatni azt a sok ellenállást, ami rajtuk van” (B2/1).”

Tekintettel arra, hogy a diszlexiás tanulónak nagyon sok gyakorlásra van szüksége a bevéséshez, a tanárok minden szót és szerkezetet sokféleképpen gyakoroltatnak a különböző érzékszervek bevonásával. A bevésés hatékonyságát növeli és a motivációt is serkenti, hogy lehetőleg mindent valamilyen tevékenységen keresztül tanulnak a gyerekek, és amit lehet, elmutogatnak, eljátszanak többször is, sokféle szituációban. Maguk a gyerekek is igénylik ezt az egyik tanár elmondása szerint.

…s ővelük játszani kezdtünk angolórán, tehát nem tankönyvből, hanem mindenféle tevékenységen keresztül próbáltam megtanítani a dolgokat, és ez sokkal hasznosabb és érdekesebb volt számukra. Tehát többször is mondták, hogy miért nem csináljuk ezt vagy azt a játékot, mert ez sokkal jobb lenne, mint a könyv (B2/2).

Az egyik iskola logopédusa (D4/3) ezt azzal magyarázta, hogy a tapasztalatok szerint a diszlexiás gyerek csak a 10 százalékát képes megjegyezni annak, amit hall, és körülbelül a 30 százalékát annak, amit lát, ám a hallott, látott és tevékenységbe ágyazott információnak akár 70 százaléka is rögzülhet.

Sokféle vizuális anyagot is beépítettek az oktatásba a kollégák. A képek segítségével a párosítást, a sorrendbe rakással akár a mondatok szórendjét is tudták gyakorolni, de játszottak szódominót, kirakós és memóriajátékot is. A színek használata sokféleképpen segíthet: segíti a helyesírást, ha a magánhangzókat és a mássalhangzókat más-más színnel írjuk, ugyanúgy a szórend memorizálását is megkönnyíti, ha az egyes mondatrészek színkódot kapnak.

Tehát van olyan, hogy olvasmányokat vagy azok rövidített változatát [...] egy színnel írtam meg az alanyt, és azt, aki végzi másmilyen színnel, és másmilyen színnel a bővítményeket, és hát ezt addig rakosgatjuk, amíg egyáltalán ráismer, hogy ez cselekvést fejez ki, vagy akár igének is nevezhetjük, és hogy az akkor bizonyos esetekben itt tárgy… (C3/2).

És a teljes szöveg:

http://www.ofi.hu/tudastar/kontrane-hegybiro-edit

About the author

Comments

Leave a Reply

Please note: Comment moderation is currently enabled so there will be a delay between when you post your comment and when it shows up. Patience is a virtue; there is no need to re-submit your comment.

You must be logged in to post a comment.