CV

20181204_130332

Név: Dr. Juhász Valéria PhD

Munkahely: SZTE JGYPK Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

Elérhetőségem: juhaszvaleria@jgypk.u-szeged.hu

Jelenlegi kutatási területek: nyelv- és beszédfejlesztés, szociolingvisztika, tartalomelemzés a sajtóban, interneten, társadalmi nem és nyelvhasználat, számítógépes kommunikáció, anyanyelvi nevelés.

Disszertáció: Egy internetes honlap, az IWIW szegedi felhasználóinak szociolingvisztikai vizsgálata, különös tekintettel a nemre és a korra

 

 Publikációk részletesen az MTMT-adatbázisban

Könyvek:

Néhány írás, a többi az MTMT-ben

Tananyagfejlesztések, egyéb fejlesztések:

 • 2016. Szómágus anyanyelvi tudatosságot fejlesztő kártyajáték 3-4, 4-5, 6-6+, 7-8 éveseknek. Okosok ovisok.
 • 2015. Juhász Valéria – Juhász István Idegennyelv-oktatás nyelvtanulási nehézséggel küzdők számára című tananyag. Mentor(h)áló 2.0 Program című TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0008.sz. pályázathoz.
 • 2015. Anyanyelvi készségfejlesztés – Hangsúlyozási alapismeretek című tananyagrészlet. Mentor(h)áló 2.0 Program című TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0008.sz. pályázathoz.
 • 2014. Digitálistananyag-fejlesztés (Beszédtechnika és retorika)  TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 pályázat

Szakmai továbbképzések:

 • 2016. Interkulturális kompetencia-fejlesztés iskolai környezetben. Artemisszió alapítvány.
  2016. Academic writing Galeway, Ireland
 • 2016. július Tanulási problémákkal küzdő tanulók fejlesztése a NILD Tanulási Terápia® technikáival.
  2016. május Magatartási és beilleszkedési zavarokkal küzdő gyerekek egyéni és csoportos fejlesztése élménypedagógiai foglalkozásokon keresztül (957/63/2013)
  2016. április Sindelar-Zsoldos program 1. Fejlesztő program tanulási és magatartási zavarok megelőzésére óvodáskorban és iskolakezdéskor (S1-23/2016)
  2014. augusztus BaCuLit-tréner (szövegértés-fejlesztés) ISIT-projekt
  2014. június: Memóriatechnikák és alkotó tanulási módszerek alkalmazásának lehetőségei.
  2014. április Mozgáskotta-módszer
  2013. Mozgásprogram eltérő fejlődésmenetű 3—8 éves korosztály számára (primitív reflexmaradványok, általános éretlenség, részfunkció- és viselkedészavar, hiper- és hipoaktivitás, autisztikus spektrumzavar esetére)
  2013. A projektpedagógia alkalmazási lehetőségei a közoktatásban.
  2011. A szenzomotoros szemléletű állapot- és mozgásvizsgálat felvétele, értékelési szempontjai és alkalmazási lehetőségei.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Please note: Comment moderation is currently enabled so there will be a delay between when you post your comment and when it shows up. Patience is a virtue; there is no need to re-submit your comment.

You must be logged in to post a comment.